רשימת קורסי הכורסא

בכדי להיכנס לקורס, יש לבחור את הנושא וללחוץ על כניסה לשיעור

בודק מוסמך
 שם הפרק - בודק מוסמך         מס' משימה  12001,12002         
בטיחות במשרד
  שם הפרק - בטיחות במשרד        מס' משימה  35002,35001       
בטיחות בעבודות מוסך
  שם הפרק - בטיחות בעבודות מוסך    מס' משימה  33002,33001    
בטיחות והגורם האנושי
  שם הפרק - חיזוי תאונות      מס' משימה  10002,10001          
גישה ומעבר בטוח
 שם הפרק - גישה ומעבר בטוח     מס' משימה  13002,13001         
הדרכות והכשרות מקצועיות
 שם הפרק - הדרכות והכשרות מקצועיות  מס' משימה 36002,36001  
היגנייה וניקיון בתעשייה
 שם הפרק - היגיינה וניקיון     מס' משימה  34002,34001      
הערכת סיכונים
   שם הפרק - הערכת סיכונים     מס' משימה  37002,37001         
חומרים מסוכנים בתעשיה
שם הפרק - גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים מס' משימה 19002,19001
חשמל
  שם הפרק - מבוא לתורת החשמל   מס' משימה  17002,17001       בטיחות בחשמל   מס' משימה  17004,17003   
מחלות מקצוע
 שם הפרק - מחלות מקצוע        מס' משימה  41002,41001    
מיגון מכונות
  שם הפרק - מיגון מכונות       מס' משימה  24002,24001       
מלגזות
שם הפרק - המלגזה - הכרה, תפעול ואחזקה מס' משימה 26002,26001 
ממיסים אורגניים
 שם הפרק - ממיסים אורגניים        מס' משימה  31002,31001       
מעליות
 שם הפרק - מעליות        מס' משימה  42002,42001       
מקום מוקף
שם הפרק - מקום מוקף       מס' משימה  30002,30001      
נהלים והוראות עבודה
 שם הפרק - כתיבת נהלים       מס' משימה  32002,32001     
עגורנים ומנופים
 שם הפרק - ציוד ואביזרי הרמה       מס' משימה  25001     
ציוד מגן אישי
שם הפרק - ציוד מגן אישי       מס' משימה  40001,40002      
ריתוך
שם הפרק - ריתוך וחיתוך בלהבת גז   מס' משימה  38001,38002 בטיחות בעבודות ריתוך  מס' משימה  38004,38003       
שילוט וסימון
 שם הפרק - שילוט וסימון      מס' משימה  44002,44001        
תאורה
 שם הפרק - תאורה      מס' משימה  43002,43001        
תוכנית בטיחות וסקר סיכונים
 שם הפרק - תוכנית בטיחות וסקר סיכונים      מס' משימה  39002,39001