לתחילת הקורס

לרשימת הקורסים

מבוא לתורת החשמל

נושאי משימה מספר 17-001 + 17-002

קדימה

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך: 

1.ידע מהו הזרם החשמלי

2.יכיר שיטות שונות ליצור אנרגיה חשמלית.

3.יכיר מספר מושגי יסוד בתחום החשמל. 

4. ידע מהם ההבדלים בין זרם ישר לזרם חילופין. 

5.יכיר מהו חשמל סטטי ויבין כיצד הוא נוצר. 

6. ידע את סכנותיו של החשמל הסטטי. 

7. יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

8.יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם  משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה.

אחורה