קדימה

גישה ומעבר בטוח

מטרות הקורס

בגמר ההדרכה  ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך: 

1. יכיר את דרישות החוק בנושא גישה ומעבר בטוחים

2. ידע להבחין בין סוגים שונים של דרכי גישה ומעברים בטוחים.  

3.  יזהה שגיאות בתהליך תכנון דרכי גישה ומעבר.  

4.  יכין עבודת בית בנושא הנלמד.  

5. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור        

       כשירות כממונה על בטיחות בעבודה.

משימות מספר 13001 + 13002

לתחילת הקורס

לרשימת הקורסים

אחורה