קדימה

בטיחות והגורם האנושי - חיזוי תאונות

משימות מספר 10001 + 10002

מס' אישור 603379

מטרות הקורס

 

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך: ​

  1. ידע להבחין בין סוגים שונים של שיטות לחיזוי תאונות.

  2. יכיר את השיטות אדם-סביבה-מכונה,  5M  ו -SHEL.

  3. יזהה את הקשרים במודל SHEL.

  4. יכיר את שיטת חיזוי התאונות לפי שגיאות אנוש.

  5. יזהה שגיאות אנוש בתהליך עיבוד מידע.

  6. יכיר שיטת חיזוי תאונות לפי תסריטים קיימים על ידי OSHA.

  7. יזהה תבחיני שגיאות במודלים קיימים SHEL בעזרת גלישה באתרי אינטרנט נבחרים.

  8. יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

  9. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה

לרשימת הקורסים

לתחילת הקורס

אחורה