לתחילת הקורס

לרשימת הקורסים

שילוט וסימון 

נושאי משימה מספר 44001 + 44002

מס' אישור 603407

קדימה

מטרות הקורס

 

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

  1. יכיר את התקנה הדנה במסירת מידע והדרכת עובדים.

  2. יכיר את הצורך שבשילוט וסימון במקום העבודה.

  3. יבין את הצורך שבשילוט וסימון נכונים וברורים.

  4.  יזהה סוגי שילוט וסימון בעייתיים.

  5. יכיר דרך לאיתור שגיאות בהבנת שילוט וסימון.

  6. יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

  7. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד העבודה לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה.

אחורה