ביקורות ברישוי עסקים ובהיתר רעלים
  • השירותים שיסופקו על ידי החברות בתחום רישוי עסקים יכללו: עריכת ביקורות לקראת מתן מענה המשרד לבקשה לרישיון עסק או בחינת קיומם של התנאים הסביבתיים שניתנו ברישיון

  • השירותים שיסופקו על ידי החברות בתחום היתר רעלים יכללו: ביקורות בעניין קיום תנאי היתר רעלים וכל התנאים הדרושים לשם מתן היתר רעלים בסקטורים הבאים: בריכות שחייה, מעבדות, מכבסות ניקוי יבש, מובילי חומרים מסוכנים/פסולת מסוכנת ופריטים נוספים, ככל שיידרש