חפירות ועבודות עפר

נושאי משימה מספר 18001 + 18002

זווית השיפוע הטבעי של חפירה בסוגי קרקע שונים

.1. חול 35 עד 45 מעלות

.2. חמרה 45 עד 60 מעלות

.3. חרסית 60 עד 75 מעלות.

 

במציאות, יש להשתמש במידות של עומק החפירה על-מנת לקבוע האם זווית השיפוע טבעית או לא.

.1. לזווית של 35 מעלות (חול) יש לבצע חפירה שבה היחס בין עומק החפירה לבין רוחב הקצה העליון של החפירה הוא 1 ל-1.5.

.2. לזווית של 45 מעלות (חול) יש לבצע חפירה שבה היחס הוא 1 ל-1.

.3. לזווית של 60 מעלות (חמרה) יש לבצע חפירה שבה היחס הוא 2 ל-1.

.4. לזווית של 75 מעלות (חרסית) יש לבצע חפירה שבה היחס הוא 4 ל-1.

               ח ו ל           ח מ ר ה           ח ר ס י ת 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים