דו"ח בטיחות

נושאי משימה מספר 14001+ 14002

מבנה/פורמט דו"ח

 

לדוחות מסוימים מבנה המקביל למאמר מדעי: מבוא, שיטה, תוצאות ודיון. לעיתים, מבנה הדו"ח הוא של בעיה-פתרון, בהתאם לסוגיה שלגביה נכתב.

דו"ח עשוי לכלול גם תוכן עניינים, תקציר, סיכום, נספחים, הערות שוליים, היפר קישורים, סימוכין ורשימה ביבליוגרפית. תצוגת המידע בדוחות מגוונת אף היא, החל בדוחות המכילים, מלבד המידע, רק כותרות לציון הנושאים  וכלה בדוחות הכוללים אמצעים להמחשת המידע, כגון: שרטוטים, איורים, טבלאות וגרפים.

 

דוגמאות לסוגי מסמכים שהם דוחות: מאמרים מדעיים, תוצאות סקרים, תעודות, ספרים לבנים, ניירות עמדה, דוחות שנתיים, דוח ביקורת, דוחות מפקד אוכלוסין, דוחות התקדמות, דוחות חקירה ותחקירי בטיחות, דוחות כספיים, דוחות מצב חשבון ואשראי ורבים אחרים.

מדינת ישראל

משרד התחבורה

משרד החוקר הראשי

דוח חקירה בטיחותית סופי לתקרית חמורה שארעה בתאריך 18.11.2017

סוג כלי הטיס: צסנה 172 | מס' רישום: 4X-CGL | מקום: מול חוף תל אביב-יפו

ביום שבת בבוקר, בתאריך 18.11.2017, בשעה 10:45 לערך, טייס פרטי המריא

במטוס מסוג צסנה 172, נושא סימן רישום 4X-CGL, לטיסה טיסה פרטית עם נוסע,

משדה התעופה בהרצליה לנקודת תל יונה וחזרה. עם התקרבות הטייס לתל יונה,

בגובה 800 רגל, הטייס הונחה על ידי פקח מגדל שדה דב, לטפס לגובה 1,200 רגל

ולבצע פניית יוטרן דרך צד ימין, צפונה...

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים