כנסים

חברת שלהבת משתפת פעולה, בארגון כנסים, עם גורמי הממשל, התעשיינים, אנשי המסחר, מציגים, מרצים, מנהלי וממוני הבטיחות השוקדים על מלאכתם יומם וליל להצלת חיי אדם. 

ורדה ואני