פעילות חברת שלהבת

פעילות חברת שלהבת

הנדסה ופרויקטים

 • יעוץ בטיחות בפרויקט ההתנתקות. 

 • יעוץ ותכנון לרשות שדות התעופה ולח"א בנושא עבודה בגובה. 

 • ניהול סיכונים בפרויקט "חונך מנוף", המוסד לביטוח לאומי. 

 • פרויקט "מתן שרותי בטיחות למפעלים קטנים", משרד התמ"ת. 

 • תכנון ומתן הנחיות להקמת ספורטק, קריית-אונו. 

 • תכנון ומתן הנחיות להקמת חוות גפ"מ- טבע. 

 • תכנון ומתן הנחיות להקמת מתקן ההתפלה - להט - מקורות. 

 • בדיקת רעש בתחנות גז טבעי 

 • בדיקות רעש במפעל יפית תעשיות פלסטיק 

 • בדיקות רעש במנהרות הכרמל 

 • בדיקות כיבוי אש בחברת הולמס פלייס 

 • בדיקות כיבוי אש בחברת נתג"ז 

 

המכללה להדרכה, רישוי והסמכה

 

 • סקרי צורכי הדרכה בעשרות ארגונים

 • פיתוח ערכות לימוד לצה"ל וארגונים אחרים. 

 • הדרכה רב שנתית בכל יחידות צה"ל לבטיחות בעבודה. 

 • הדרכת והכשרת כ - 900 ממוני בטיחות ברחבי המדינה. 

 • הסמכת כ - 1500 עגורנאים ואתתים. 

 • הדרכת איכות, בטיחות וסביבה בפרוייקט חונך-מנוף המוסד לביטוח לאומי. 

 • הדרכות איכות סביב ולוגיסטיקה

 

ניהול משאבי כוח אדם 

 

 • איוש צוות בטיחות וסביבה בהקמת בסיסי נחשונים ונבטים. 

 • איוש צוות בטיחות בהקמת מסילת רכבת, קו אשקלון - יד מרדכי. 

 • איוש מנהלי עבודה, בטיחות, איכות וסביבה בהקמה ותפעול מערכת הגז הטבעי בישראל. 

 • איוש צוות בטיחות, איכות וסביבה בהקמת מתקן הסינון של מקורות בצומת המוביל. 

 • איוש צוות מנהלי עבודה, בטיחות, איכות וסביבה, בהקמת מנהרות הכרמל. 

 

חו"ל 

 • הדרכת צוותי קרקע ואויר בבטיחות קרקע/ אויר (קולומביה, זמביה, ארה"ב, דרום אפריקה). 

 • הכנת תיקי מפעל לעמידה בדרישות הרשויות (ארה"ב).

 • יעוץ והטמעה בנושא 18001 למפעל EAC (ניו-יורק -ארה"ב). 

 • הדרכה בצוותי קרקע למטוסי הרקולס C-130 (ארה"ב). 

 • הדרכת צוותי אויר למטוסי ערבה (ארה"ב , ליבריה).