בשנת 2017 חודשו אישורי קורסי הכורסא ע"י ממנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
בטבלה מטה ניתן לראות את כל מספרי האישורים לכל קורס.

בימים אלו אנו שוקדים על הוספת תכנים נוספים ותיקוף התכנים הקיימים.

בכדי להיכנס לקורס, יש לבחור את הנושא וללחוץ על כניסה לשיעור

בודק מוסמך

 שם הפרק - בודק מוסמך         מס' משימה  12001,12002          מס' אישור 605806        תאריך תוקף 31/10/2020

בטיחות במשרד

 שם הפרק - בטיחות במשרד        מס' משימה  35002,35001          מס' אישור 604102        תאריך תוקף 31/10/2020

בטיחות בעבודות מוסך

 שם הפרק - בטיחות בעבודות מוסך      מס' משימה  33002,33001          מס' אישור 603377   תאריך תוקף 31/10/2020

בטיחות והגורם האנושי

 שם הפרק - חיזוי תאונות      מס' משימה  10002,10001          מס' אישור 603379   תאריך תוקף 31/10/2020

גישה ומעבר בטוח

 שם הפרק - גישה ומעבר בטוח     מס' משימה  13002,13001          מס' אישור 603382   תאריך תוקף 31/10/2020

הדרכות והכשרות מקצועיות

 שם הפרק - הדרכות והכשרות מקצועיות     מס' משימה  36002,36001          מס' אישור 603383   תאריך תוקף 31/10/2020

היגנייה וניקיון בתעשיה

 שם הפרק - היגיינה וניקיון     מס' משימה  34002,34001          מס' אישור 603384   תאריך תוקף 31/10/2020

הערכת סיכונים

 שם הפרק - הערכת סיכונים     מס' משימה  37002,37001          מס' אישור 603387   תאריך תוקף 31/10/2020

חומרים מסוכנים בתעשיה

 שם הפרק - גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים   מס' משימה  19002,19001          מס' אישור 603388   תאריך תוקף 31/10/2020

חשמל

 שם הפרק - מבוא לתורת החשמל   מס' משימה  17002,17001       בטיחות בחשמל   מס' משימה  17004,17003                מס' אישור 603389   תאריך תוקף 31/10/2020

מחלות מקצוע

 שם הפרק - מחלות מקצוע        מס' משימה  41002,41001       מס' אישור 603392   תאריך תוקף 31/10/2020

מיגון מכונות

 שם הפרק - מיגון מכונות       מס' משימה  24002,24001       מס' אישור 603394   תאריך תוקף 31/10/2020

מלגזות

 שם הפרק - המלגזה - הכרה, תפעול ואחזקה        מס' משימה  26002,26001       מס' אישור 603396   תאריך תוקף 31/10/2020

ממיסים אורגניים

 שם הפרק - ממיסים אורגניים        מס' משימה  31002,31001       מס' אישור 603397   תאריך תוקף 31/10/2020

מעליות

 שם הפרק - מעליות        מס' משימה  42002,42001       מס' אישור 603398   תאריך תוקף 31/10/2020

מקום מוקף

 שם הפרק - מקום מוקף       מס' משימה  30002,30001       מס' אישור 603400   תאריך תוקף 31/10/2020

נהלים והוראות עבודה

 שם הפרק - כתיבת נהלים       מס' משימה  32002,32001       מס' אישור 603401   תאריך תוקף 31/10/2020

עגורנים ומנופים

 שם הפרק - ציוד ואביזרי הרמה       מס' משימה  25001       מס' אישור 603402   תאריך תוקף 31/10/2020

ציוד מגן אישי

 שם הפרק - ציוד מגן אישי       מס' משימה  40001,40002       מס' אישור 603405   תאריך תוקף 31/10/2020

ריתוך

שם הפרק - ריתוך וחיתוך בלהבת גז   מס' משימה  38001,38002 בטיחות בעבודות ריתוך  מס' משימה  38004,38003         מס' אישור 603406   תאריך תוקף 31/10/2020

שילוט וסימון

 שם הפרק - שילוט וסימון      מס' משימה  44002,44001        מס' אישור 603407   תאריך תוקף 31/10/2020

תאורה

 שם הפרק - תאורה      מס' משימה  43002,43001        מס' אישור 603408   תאריך תוקף 31/10/2020

תוכנית בטיחות וסקר סיכונים

 שם הפרק - תוכנית בטיחות וסקר סיכונים      מס' משימה  39002,39001        מס' אישור 603409   תאריך תוקף 31/10/2020

Please reload

רשימת קורסי הכורסא