מאגר שידורים מקצועיים

בהנחיית והובלת ד"ר דוד גבריאלוב

בטיחות בקליק 1

האולפן הבטוח

שידור מס' 1 : "ממונה הבטיחות"  01/10/2020

שידור מס' 2 : "המוסד לבטיחות ולגיהות"  08/10/2020

שידור מס' 3 :  "חוקים ותקנות"  15/10/2020

אורח - אינג' חזי שוורצמן - ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ומפקח עבודה ראשי

שידור מס' 4 :  "בטיחות בבית" 22/10/2020

שידור מס' 5 :  "המפעל והמחזיק בו"  29/10/2020

שידור מס' 6 : "בריאות תעסוקתית"  05/11/2020

אורח - ד"ר רז דקל - יו"ר איגוד הרופאים התעסוקתיים

שידור מס' 7 :  "ניהול סיכונים"  12/11/2020

שידור מס' 8 :  "מיגון מכונות"  19/11/2020

אורח - עו"ד אייל פלטק

שידור מס' 9 : "הדרכה ומסירת מידע"  26/11/2020

שידור מס' 10 :  "נהלים והוראות" 3/12/2020

אורח - חנן מלין - סגן יו"ר האיגוד הישראלי לאיכות (לשעבר)​

שידור מס'11 :  "בטיחות בענף הבניה" 10/12/2020

אורח - אינג' חזי שוורצמן - ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ומפקח עבודה ראשי

שידור מס' 12 :  "מכון התקנים הישראלי" 17/12/2020

אורח - מנהל אגף איכות והסמכה במכון התקנים, מר אביטל ויינברג

שידור מס' 13:  ""תיאטרון הדמים", ניתוח תאונת מוות" 24/12/2020

שידור מס' 14: "בטיחות במוסדות חינוך" 31/12/2020

אורח - מר רותם זהבי מנהל אגף באגף בכיר לביטחון, בטיחות ושעת חירום, במשרד החינוך

שידור מס' 15: "תאונות ומקרים מסוכנים" 07/01/2021

אורח - אינג' חזי שוורצמן - ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ומפקח עבודה ראשי

שידור מס' 16: " עבודה במשמרות " 14/01/2021

שידור מס' 17: "מבדק בטיחות" 21/01/2021

אורח - מר גבי בינשטיין, מנהל מחלקת בטיחות בשלהבת מערכות מידע

שידור מס' 18: "מקום מוקף" 28/01/2021

שידור מס' 19: "קסדת בטיחות" 04/02/2021

שידור מס' 20: הוראות מפע"ר" 11/02/2021
אורח - אינג' חזי שוורצמן - ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ומפקח עבודה ראשי

שידור מס' 21: "בטיחות במחול וריקוד" 18/02/2021

אורחים - מגוון מרקידים.

שידור מס' 22: "המוסד לביטוח לאומי, קרן מנוף" 28/02/2021

אורח - שגב קיים, מנהל קרן מנוף באגף הקרנות

שידור מס' 23: "מסמכי חובה לתכנון, ביצוע, אחזקה והריסת מבנים"04/03/2021

שידור מס' 24: " בטיחות במתקני משחק" 11/03/2021

שידור מס' 25: "רישוי עסקים מפרט אחיד" 18/03/2021

שידור מס' 26: "ציוד מגן אישי,נעלי בטיחות" 30/03/2021

שידור מס' 27: "מודל פרקטי לניהול בטיחות ALARP"