הועידה הארצית והכנס לממוני הבטיחות, בשילוב תערוכת בטיחות, חירום והצלה 2022, גני התערוכה, מרץ 2022

הכנס והתערוכה בצידו, התקיימו ב 8-9 במרץ 2022, בגני התערוכה בת"א, ע"י חברת ערוצים לשיווק ממוקד, בשיתופה של חברת שלהבת מערכות מידע בע"מ לניהול והנחיה אישית של הועידה ע"י מנכ"ל החברה ד"ר דוד גבריאלוב.

 

 

 

 

 

 

מצגות הכנס

פתיחת הכנס - ד"ר דוד גבריאלוב, שלהבת מערכות מידע

מוקד המידע והאולפן הבטוח - ד"ר דוד גבריאלוב, שלהבת מערכות מידע

עדכוני חקיקה - ד"ר דוד גבריאלוב, שלהבת מערכות מידע

מתקן האימונים למקצועות הבניה - ד"ר דוד גבריאלוב, שלהבת מערכות מידע

הגנת סייבר בתעשייה - מתודולוגיה חדשה לניהול סיכוני סייבר - יוסי שביט, המשרד להגנת הסביבה

קרן מנוף - שגב קיים, המוסד לביטוח לאומי, אגף הקרנות

גיהות תעסוקתית - שוקי שלנגר, שנקר

גיהות, קורונה ומה שבניהם - לאה מרקלס

הצגת פעילות למניעת תאונות במקומות עבודה - ד"ר מיקי וניקלר, המוסד לבטיחות ולגיהות

יוזמות ענפיות להתמודדות עם אתגרי הבטיחות - גיורא ואלה

תוכנית כוכבי הבטיחות - יוסי שוב, מנכ"ל חברת צומת