"מנוף לבטיחות" - אולפן הבטיחות והגיהות התעסוקתית

האולפן הבטוח – שידורי לייב בפייסבוק בנושאי הבטיחות

לכלל עובדי ומנהלי המשק
תכני השידורים יפותחו במגוון רחב של נושאים ויקיפו פעילויות רלבנטיות של עובדים ומנהלים בכל תחומי המשק


בכל שבוע יוקרן שידור לייב בפייסבוק, משך השידור – כ – 45 דק'.
תכני שידור: יוצג נושא בטיחות מסוים ובמהלכו:

  תובהר לשון החוק

  יועלו דילמות בנושא ודרכי התמודדות

  יוצגו דוגמאות מתאונות ודרכי פעולה כלקח נדרש.

במהלך השידור, יוכלו המשתתפים לשאול שאלות ולקבל מענה.

לאחר סיום השידור, יועלו כל השידורים לערוץ יוטיוב יעודי.

מטרות הפרויקט

העלאת המודעות לנושאי בטיחות שונים

חשיפת הידע בתחום הבטיחות בצורה נגישה ופשוטה

אוכלוסיית היעד

כלל עובדי ומנהלי המשק בכל תחומי העבודה, תעשיה, בניה, חקלאות ושירותים

קישור לשידורים

Worker with Ladder

"מנוף לבטיחות" - האולפן הבטוח

שידור מס' 1 - "בבואך לעבודה - דברי חקיקה"

22/03/2022